Repair & other services

Jeg påtar meg reparasjoner og vedlikehold, -da helst av klassiske gitarer med en viss verdi. Taksering av skader og verdivurdering er også noe jeg kan gjøre.


I provide repair and maintenance services, -preferably on classical guitars of a certain value. In addition, I provide assessments of injuries and value.

i-verkstaden.jpg