Philosophy

Yngvar.jpgJeg har bygd gitarer i mer enn 20 år, men forhistorien er mye lenger. Da jeg som ungdom hørte klassisk gitar, var det begynnelsen på et livslangt forhold. Etter å ha spilt klassisk gitar i mange år fikk jeg ideen om å bygge en gitar, og jeg erfarte at det gav meg større glede enn å spille.

Gjennom denne tiden har jeg utviklet mitt klangideal som jeg prøver å overføre til gitarene jeg bygger. Alle instrumenter er et kompromiss av mange faktorer som iblant motvirker hverandre. Kunsten å bygge et godt instrument er å balansere disse faktorene. For å mestre å gi gitaren den klangkarakteren jeg ønsker, er det nødvendig å forstå hvordan de forskjellige resonansene samvirker i gitaren som et akustisk system.

Jeg er opptatt at gitarene skal oppleves som lettspilte for den enkelte. Det kan innebære en personlig tilpasning da alle har forskjellig spillestil. Strengehøyde, halsbredde, halsprofil og mensur er faktorer som er viktige her.


I have been building guitars for more than 20 years, but my history with guitars goes back even further. When I heard classical guitar for the first time as a young boy, it was the beginning of a lifelong relationship. After playing classical guitar for many years the idea of building a guitar myself came to life. It turned out making guitars, instead playing them, brought me a greater joy. 

During these years of building instruments I have developed personal preferences regarding sound quality, which I strive to transfer into my guitars. All instruments are a compromise of many different factors which sometimes work against each other, and the art of building a proper instrument means to balance these factors. It is necessary to understand how different resonances co-operate in the guitar as an acoustic system, to give the guitar the character I wish for.

I want my guitars to be easy to play. This might implicate personal adjustments as everybody have their own style of playing. String action, the broadness and profile of the neck, and the mensura are all factors which affect the playing experience.