Models

Jeg bygger gitarer med lokk av gran eller canadisk ceder av egen modell, men også gitarer inspirert av historiske byggere som A. Torres og L. Panormo.

Til rygger og sarger bruker jeg oftest indisk palisander (indian rosewood). I 2017 ble de internasjonale reglene (CITES) for handel med truede tre-arter skjerpet, og flere av treslagene som brukes i gitarer er berørt av dette. Eksempler: alle arter av
rosewood, mahogny og bubinga.

For å selge gitarer med disse treslagene ut av landet må jeg søke eksport-tillatelse og kjøper import-tillatelse. Da er det enklere å bruke trematerialer som unngår disse restriksjonene. Og det er mye å velge mellom: lønn, valnøtt, imbuia og ziricote for å nevne noen få. Ved å kontrollere resonansene i spesielt ryggen gir dette like gode instrumenter som gitarer med tradisjonelle materialer.

Alle materialene jeg bruker er importert fullt legalt, og gitarer med indisk palisander er dermed lovlig å selge innen Norge. Det er også fullt lovlig for gitarister å krysse landegrenser for å konsertere med disse.

Priser

Pris for vanlig klassisk gitar begynner på kr. 48.000 inkl. norsk mva ekskl. etui.
Justeres noe opp hvis dyrere stemmemekanikk eller treverk. 
Andre modeller avtales pris i hvert enkelt tilfelle.


I build guitars with spruce or canadian ceder sound boards after my own model, but also guitars inspired by historical luthiers as A. Torres and L. Panormo.

For bottoms and sides I most often use indian rosewood. In 2017 the international rules (CITES) for trading with endangered tree species became further restricted , and more of the tree species used in guitars became inflicted, such as all species of rosewood, mahogany and bubinga.

To be able to sell guitars with these wood types abroad I am imposed to apply for export approvals and purchase import approvals. Therefore it is easier to use wood materials that avoid these restrictions. And there is a large variety of materials to choose between, such as for instance maple, walnut, imbuia and ziricote. By controlling the resonance, these guitars are equal in quality to those build with traditional materials.

All the materials I use are imported legally and guitars with indian rosewood are therefore legal to sell inside the borders of Norway. It is also legal for guitarists to go abroad with these guitars to play concerts.

Pricings

Pricing for regular classical guitar starts at NOK 48.000 incl. norwegian vat. Guitar case not included. Prices increase if the tuners and wood is of higher quality. Pricing for other models is arranged in each single occasion.